Çocuklardan Gizlenen Aile Sırları!

0
  • Her aile bir tarihin ve bir hikayenin nesilden nesile taşıyıcısıdır. Zaman içinde hikayeler kadar gizlenen sırlar ve üzerine bir kelime edilmeyen hatıralar da bilinçaltı düzeyinde taşınır. Artık söylenenler kadar söylenmeyenler de bireylerin hayatında büyük bir yer tutar.
  • Örneğin bu sırlar ailedeki bir ölümün saklanması, gizlenmiş göç hikayeleri, çocuklar duymasa da ebeveynlerin yaşadığı şiddetli kavgalar,  aile içinde yaşanılan fiziksel yada cinsel istismarın üstünün kapatılması, yapılan kürtajın yada düşük doğumun gizlenmesi vs.olabilir.
  • Ailenin peşini bırakmayan bu hayaletler, nedeni bilinmeyen bir kaygı yaratabilir.  Çocuklarda pek çok psikosomatik belirti gündeme gelebilir. Örneğin karın ağrıları, yemek sorunları, uyku sorunları ve daha pek çok fiziksel nedeni olmayan belirti gündeme gelebilir.
  • Ayrıca psikanalitik bir bakışla ifade  etmek gerekirse söylenmemiş pek çok sır otistik durumlar, dikkat eksikliği, hiperaktivite, depresyon, takıntı, korku, uyum sorunları gibi farklı biçimlerde de vücut bulabilir.

Böyle durumlar da nasıl bir yol izlenebilir?

Ebeveyn olarak böyle bir sırrın farkındaysanız öncelikle kendi iç dünyanıza yönelin. Bu sırların hayatınızdaki kapladığı yeri, bu konuda yaşadığınız duyguları keşfetmeye yönelik bir alan açın.

Bu durumun kendiliğinize, davranışlarınıza, çocuklarınızla ve çevrenizle olan ilişkilerine olan etkisini gözden geçirin.

Yönetemediğiniz alanlarda ise mutlaka uzmanlardan hem kendiniz hem de çocuklarınız adına destek alın.

Yararlanılan kaynaklar: 
Postacı, Ş. (2019). Geçmişin Gölgesi: Aile Sırları. Çocuk, Ergen ve Ailesi. Yapı kredi yayınları.

Leave a Reply

Your email address will not be published.